/
1.
2.
3.
4.
5.

about

Recorded and mixed in KRUK`s STUDIO. Rzeszow - June 2013
Edited and mastered by ADAM - STUDIO FONIA. Warsaw - December 2013. 320 copies.

credits

released December 9, 2013

tags

license

Track Name: WORLD`S STARVATION STARTS INSIDE YOUR FRIDGE
GŁÓD NA ŚWIECIE ZACZYNA SIĘ W TWOJEJ LODÓWCE
Tony niechcianych resztek gniją jak sumienie konsumpcyjnych społeczeństw.
Chora z przejedzenia cywilizacja gnije z bezmyślnie wyrzucaną żywnością.
Smród próżności, niewiedzy i głupoty unosi się nad śmietnikami.
Ziemia planetą dysharmonii. Gdzie jedna trzecia ludności głoduje.
Gdzie trzeci świat to efekt uboczny jebanej białej cywilizacji.

ENG:

TONS OF UNWANTED REMNANTS ARE ROTTING
LIKE THE CONSCIENCE OF CONSUMER SOCIETIES.
CIVILISATION - SICK OF SURFEIT IS ROTTING WITH THE FOOD
THOUGHTLESSLY THROWN AWAY.
THE STENCH OF VANITY, THE STENCH OF IGNORANCE AND STUPIDITY
IS FLOATING ABOVE THE RUBBISH DUMPS.
THE EARTH - A PLANET OF DISHARMONY, WHERE A THIRD OF POPULATION IS STARVING.
WHERE THE THIRD WORLD IS A SIDE EFFECT OF THE FUCKING WHITE CIVILISATION.
Track Name: GRINDING WALTZ
GRINDING WALTZ.

Społeczna percepcja skłotingu –
wyjebać na zbity pysk włamywaczy,
Bo dzisiaj zajmują czyjeś, a jutro zajmą moje.
Oto esencja paranoicznego strachu przed nieznanym.
Oto przejaw szacunku dla własności prywatnej.
Gdy krytyka tego zjawiska nie wystarcza,
do pełni szczęścia potrzeba reakcji władzy.
Hanno walcz z bandą bezdomnych,
brudnych, alkoholików i ćpunów.
Wyślij swoje psy by pałą i gazem zaprowadziły porządek
w miejscach gdzie łamane jest prawo.
Trzeba pozwolić pustostanom zgnić od wewnątrz,
bo takie prawno właściciela.
Trzeba je zamknąć, sprzedać i zrównać z ziemią.

ENG:

SOCIAL PERCEPTION OF SQUATTING – TO KICK OUT THE BURGLARS BECAUSE TODAY THEY OCCUPY SOMEONE'S PROPERTY, TOMMOROW THEY WILL OCCUPY MINE.
THIS IS THE ESSENCE OF PARANOID FEAR OF THE UNKNOWN.
THIS IS A MANIFESTATION OF RESPECT FOR PRIVATE PROPERTY.
WHEN CRITICISING THIS PHENOMENON IS NOT ENOUGH,
THE REACTION OF AUTHORITIES IS NEEDED FOR THE FULL HAPPINESS.
SO HANNA, FIGHT WITH A BUNCH OF UNEMPLOYED, DIRTY ALKIES AND JUNKIES.
UNLEASH YOUR DOGS AND LET THEM USE …THE COSH AND GAS
TO RESTORE THE ORDER, WHERE LAW IS BEING BROKEN.
ABANDONED BUILDINGS SHOULD ROT FROM THE INSIDE,
BEACAUSE THAT`S THE RIGHT OF THE OWNER.
THEY SHOULD BE CLOSED AND SOLD AND RAZED TO THE GROUND.
Track Name: YOU WILL NOT SEE WHITE FLAG ON THE HORIZON
YOU WILL NOT SEE WHITE FLAG ON THE HORIZON

Uważaj na słowa, które wypowiadasz.
Uważaj na czyny, które wcielasz w życie.
Zamknij oczy, zamknij usta
i zabij swój indywidualizm.
Zacznij myśleć, zacznij działać
według ustalonych schematów.
Bądź jak katol, który pada na kolana,
bije się w pierś i przeprasza za grzechy.
Bądź jak frajer, który milczy i nigdy
nie odważy się nawet pomyśleć –
Egocentryczne pojeby – wypierdalać.

ENG:

BEWARE OF THE WORDS YOU SAY.
BEWARE OF ACTIONS YOU TAKE IN LIFE.
CLOSE YOUR EYES,
CLOSE YOUR MOUTH AND KILL YOUR INDIVIDUALITY.
START TO THINK AND START TO ACT
ACCORDING TO ESTABLISHED PATTERNS.
BE LIKE A CATHO WHO DOES NOT ASK QUESTIONS,
FALLS TO HIS KNESS,
BEATS HIS CHEST AND APOLOGIZES FOR SINS.
BE LIKE A LOSER, WHO IS SILENT
AND NEVER DARES TO EVEN THINK –
EGOCENTRIC FUCKS - FUCK OFF !!!
Track Name: AT WAR WITH 21ST CENTURY CARNIVORE MAN
AT WAR WITH 21ST CENTURY CARNIVORE MAN

Znajdujesz się na feście, gdzie obowiązuje
całkowity zakaz zjadania martwych zwierząt.
Zaakceptuj ten fakt, bo nie będzie litości.
Ekipa porządkowa VEGetariAN Commando
i tak wyczuje smród padliny z Twoich ust,
dlatego nie ukrywaj się, bo i tak Cię znajdą.
Czy ścierwo na talerzu nowo poznanej osoby
zdyskwalifikuje ją w Twoich oczach ?
Czy ścierwo na talerzu kolesia z ulubionej kapeli sprawi,
że stracisz szacunek do tego co robi ?
Czy nazwiesz go obojętnych chujem ?
Czy nazwiesz go cmentarzem bezbronnych istot ?
Czy przeklniesz nawet swoja matkę
tylko dlatego, że też żre mięcho ?
Czy Twoja miłość do zwierząt i Twój WEGetariANIZM
to rzeczywiście szczery i świadomy wybór
czy tez jebany konformizm i zwykłe przyzwyczajenie ?

ENG:

YOU ARE AT A FESTIVAL, WHERE IT IS COMPLETELY
FORBIDDEN TO EAT DEAD ANIMALS.
ACCEPT THIS FACT OR THERE WILL BE NO MERCY.
VEGETARIAN COMMANDO WILL FEEL
THE STENCH OF CARRION FROM YOUR MOUTH.
THIS IS WHY YOU SHOULD NOT HIDE,
BECAUSE THEY WILL FIND YOU ANYWAY.
WILL A CARCASS ON THE PLATE OF PERSON
YOU’VE JUST MET DISQUALIFY HIM/HER IN YOUR EYES ?
WILL A CARCASS ON THE PLATE OF THE GUY FROM YOUR FAVOURITE BAND
CAUSE THAT YOU LOOSE YOUR RESPECT FOR THE THINGS HE DOES ?
WILL YOU CALL HIM AN INDIFFERENT DICK?
WILL YOU CALL HIM A CEMETERY OF DEFENSLESS BEINGS?
WILL YOU CURSE EVEN YOUR MOTHER JUST BECAUSE SHE ALSO EATS MEAT?
IS YOUR LOVE FOR THE ANIMALS AND YOUR VEGETARIANISM
REALLY A CONCIUOS CHOICE OR JUST AN ORDINARY WONT.
Track Name: THE NEVERENDING FUNERAL
THE NEVERENDING FUNERAL

Śniadanie. Obiad, Kolacja.
Ciepło. Zapach. Rozrywka. Luksus.
Prosto z rzeźni. Prosto z sideł.
Prosto z laboratorium. Prosto z klatki.
Bez obowiązku urządzania polowań.
Bez konieczności przegryzania tętnicy.
Bez degustacji jeszcze ciepłej krwi ofiary.
Bez chwili refleksji.
Wyręczony szowinizm gatunkowy
jest jak niekończący się pogrzeb.
Bez obecności bólu i cierpienia.
Z uśmiechem na twarzy.
Jest jak kruk, którego wprawia w zachwyt woń padliny.

ENG:

BREAKFAST. LUNCH. DINNER.
WARMTH. SMELL. ENTERTAINMENT. LUXURY.
STRAIGHT FROM THE SLAUGHTERHOUSE.
STRAIGHT FROM THE SNARE.
STRAIGHT FROM THE CAGE.STRAIGHT FROM THE LABORATORY.
WITHOUT THE NECESSITY TO HUNT.
WITHOUT THE NECESSITY TO BITE THE ARTERY.
WITHOUT THE NECESSITY TO DRINK
FRESH BLOOD OF THE VICTIM.
WITHOUT ANY MOMENT OF REFLECTION.
NON-PARTICIPATING SPECIESISM
IS LIKE A NEVERENDING FUNERAL
WITHOUT THE PRESENCE OF PAIN AND SUFFERING
WITH A SMILE ON THE FACE.
IT IS LIKE A RAVEN EXCITED BY THE SMELL OF CARCASS.