SIX SONGS ABOUT THE ABSENCE OF LIFE

by Screaming Art Terrorizing Apathetic Nothingness

/
1.
03:16
2.
3.
01:46
4.
5.
6.

about

Recorded in February 2008 in CHINOOK STUDIO.
Released in November 2008 as a split 12" LP w/ THE BOLD AND THE BEAUTIFUL by: Sadness Of Noise, Trujaca Fala, Zaraza Prod, Petit Chantier / 500 Copies

credits

released November 1, 2008

tags

license

Track Name: REMAINS
REMAINS

Każdy dzień powtarza te same historie.
Sen pozwala odpocząć.
Przebudzenie przynosi kolejny bezwarunkowy odruch obrzydzenia.
Krytyka codzienności to wytłumaczalna nieumiejętność
pogodzenia się z faktem, że tylko nielicznym dane jest żyć pełnią życia.
Krytyka codzienności to niewybaczalna nieumiejętność
trzymania w zacisniętych pięściach pozostałości dnia.
Resztek, które pozwalają przetrwać i nie zwariować.
Doceń je albo nie znajdziesz powodów by żyć.
Remains !

ENG:

Every day repeats the same stories.
Sleep brings rest.
Awakening brings another
unconditional reflex of disgust.
Criticism of everyday life is
justified inability to reconcile to the fact
that only few live life to the full.
Criticism of everyday life is unforgivable inability to hold
remains of the day in clenched fists.
Remains which let to survive and not go mad.
Appreciate them or you won`t find reason to live.
Remains.
Track Name: JESUS WAS A GOOD MAN
JESUS WAS A GOOD MAN.

Naucz się żyć w świecie, w którym każde kłamstwo i
każde skurwysyństwo zawsze znajdują usprawiedliwienie.
Naucz się akceptować podobieństwa, które niwelują
dystans pomiędzy twoim życiem, a gównem którego tak bardzo nienawidzisz.
W życiu można marzyc o pięknych rzeczach,
ale na co dzień trzeba być skurwysynem, bo inaczej Cię zajebią.
Oto stan rzeczy, który stawia pod murem,
sens bycia bezgranicznym samarytaninem.

ENG:

Learn to live in world in which every lie
and every dirty deed will always be justified.
Learn to accept similarities which level the distance
between your life and shit which you hate so much.
You can dream about beautiful things but in everyday life
you need to be a s.o.b or you`ll be fucked.
This questions the point of being a good samaritian.
Track Name: RELANIUM
RELANIUM.

Nie ważne jak nazwiesz to co trzyma kontrole nad twoją egzystencją
Nieważne jak bardzo nienawidzisz tego gówna, bo ciało splątane w niewidzialne sznury i tak nigdy się z nich nie wyzwoli.
Zamiast walić głową w mur, lepiej połknij relanium.
Efekt i tak będzie ten sam.
Relanium tez działa tylko przez chwile.

ENG:

PROZAC.

No matter how you call this
what keeps control of your existence.
It doesn`t matter how much you hate this shit
because body tangled up
in invisible ropes will never free of them.
Instead of banging your head against the wall,
swallow your prozac.
Effect will be the same.
Prozac also works only for a short time.
Track Name: SLEEPING REACTION
SLEEPING REACTION.

Wyeliminuj potrzebę reagowania w sytuacjach, które wymagają reakcji.
Wyeliminuj potrzebę krytykowania rzeczy, które wymagają krytyki.
Obezwładnij zmysły, które sprawiają, że widzisz, słyszysz i czujesz,
a juz nigdy nie poczujesz złości.
Nigdy nie poczujesz bólu. Nigdy nie poczujesz strachu.
Zamknij się w swoim małym bezpiecznym świecie i tkwij w bezruchu.
Cisza i samotność przywrócą spokój i uczynią szczęśliwym.

ENG:

Eliminate the need to react
in situations demanding reaction.
Eliminate the need to
criticize things demanding criticism.
Overwhelm your senses which make you hear,
see and feel.
And you will never feel anger.
You will never feel pain.
You will never feel fear.
Lock yourself up
in your little safe world and keep still.
Silence and loneliness will bring back
calmness and make you happy.
Track Name: PERMANENT DISHARMONY
PERMANENT DISHARMONY.

Permanentna dysharmonia pomiędzy tym co jest i tym czego nie ma, nie daje spokoju.
Chaotyczne myśli miotają się w pajęczynie dążeń na której
zaczyna osiadać kurz.
Niezniszczalna potrzeba samorealizacji atakuje bez chwili wytchnienia,
a rzeczywistość ciągle ściąga na ziemię.
Dopóki wyobraźnia dostrzega rzeczy niezauważalne dla oczu – jesteśmy żywi.
Dopóki każdy akt spontanicznego szaleństwa uwalnia pragnienia
zepchnięte na margines odczuwalności – nie jesteśmy martwi.

ENG:

Permanent disharmony between
what is and what is not, keep nagging.
Chaotic thoughts struggle in the web of desires,
on which the dust is setting.
Indestructible need to realize goals
attacks without pausing for breath,
but reality still pulls back to the ground.
As long as imagination perceives
imperceptible things we are alive.
As long as every act of spontaneous madness
free desires hidden in the margin of perception
We are not dead.
Track Name: UNFINISHED LIFE
UNFINISHED LIFE.

Świadomość istnienia rzeczy dla których
warto poświęcić całego siebie moblizuje,
ale pierdolone idee fixe pod postacią niespełnienia
bezustannie zżera od środka.
Za mało żeby żyć. Za dużo żeby umrzeć – to jedyna odczuwalna konkluzja.
Bez względu na efekt walki pomiędzy konsekwencją i rezygnacją,
nieobecność eudajmonii to prawdopodobnie ostatni i nieunikniony etap niedokończonego życia.

ENG:

The awareness of existence of things for which is it worth
to sacrifice oneself stimulates,
but fucking idée fixe in the form of unfulfilment
is incessantly eating up inside.
Too little to live and too much to die.
It is the only noticeable conclusion.
No matter the effect of the fight
between consequence and resignation
The absence of eudaimonia is probably the last
and inevitable stage of unfinished life.