L​.​I​.​F​.​E (Lies. Illusions. Failure. End)

by Screaming Art Terrorizing Apathetic Nothingness

/
1.
02:08
2.
3.
4.

about

Recorded in March 2009 at CHINOOK STUDIO
Released in October 2009 as a split 7" EP w/ AFTER THE LAST SKY by : Circus Of The Macabre, Crucificados Pello Sistema, Zaraza Prod., Rawby Rec., Slow Riot Rec., Fuck Copyright, 6 am 7am / 500 Copies

credits

released October 10, 2009

tags

license

Track Name: ONE THIRD
ONE THIRD

1/3 życia spędzona w miejscach,
w których nie chcemy być.
1/3 życia spędzona w otoczeniu ludzi,
z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego
1/3 życia poświęcona na uczestnictwo w pojebanym rytuale -
Pracuj, kupuj, żryj, sraj.
Egzystuj w oparciu o sugestie innych,
Witaj z uśmiechem na twarzy dni
które nie przyniosą nic nowego
Podporządkuj się słowom poza którymi
trudno odnaleźć sens życia albo
“Żyj tak, jakbyś miał żyć wiecznie,
pracuj tak, jakbyś miał umrzeć jutro”
Przewartościuj sposób patrzenia na
źródło swoich krytycznych spostrzeżeń
i staw czoła wyzwaniom które rzuca życie.
Albo zamilknij na wieki i uczyń ze swojej bezradności
kolejne nieszczęście tego świata.

ENG:

One third of life spent in places we don’t want to be.
One third of life spent among the people
we don’t want to have anything in common.
One third of life sacrificed to take part in this fucked up ritual –
Work, buy, eat, shit.
Exist on the strenght of others’ decisions,
Welcome with the smile on your face
the days that won’t bring anything new
Comply with the words beyond which it is
hard to find the meaning of life or
’Live as if you were to live forever,
work as if you were to die tomorrow’
Evaluate the way of looking at the source of your critical observations
and face challenges given you by your life.
Or shut up for ever
and make your helplessness another misery of this world.
Track Name: LACK OF SOLUTIONS
LACK OF SOLUTIONS.

Fikcja skryta za granicą kineskopu nie przyniesie zapomnienia.
Wyobraźnia, która atakuje myśli nie uwolni od zmartwień.
Rekonstrukcja zdarzeń minionego dnia nie uwolni od prawdy.
Każde spojrzenie w przeszłość nie uwolni od goryczy.
Brak satysfakcji z życia nie uwolni od frustracji.
Wewnętrzny dyskomfort nie uchroni przed wkurwieniem
Wiara w banalne metody ucieczki przed rzeczywistością,
Nie uchroni przed rozczarowaniem.

ENG:

Fiction hidden inside of your TV screen
won’t bring you oblivion
Imagination which attacks your mind
won’t set you free from your worries.
Reconstruction of yesterday’s events
won’t set you free from truth.
Every look in the past won’t set you free from bitterness.
Lack of satisfaction of life won’t set you free from your frustration.
Inner discomfort won’t protect you from being pissed
Belief in trivial methods of escaping from reality
Won’t save you from disappointment.
Track Name: SAY GOODBYE TO THIS FUCKED UP WORLD / MONOLOGUE OF DEATH
SAY GOODBYE TO THIS FUCKED UP WORLD.

W ciągu kilku sekund nie zdążysz przeanalizować swojego życia.
W ciągu kilku sekund nie zrozumiesz, że wszystko możesz stracić.
W ciągu kilku sekund nie zrozumiesz, że prawdopodobnie to już koniec.
Dezorientacja i strach sprawią, że nawet nie krzykniesz
by po raz ostatni wyrazić swój sprzeciw.
W ciągu kilku sekund, zamkniesz oczy
i pożegnasz się z tym pojebanym światem.

„MONOLOGUE OF DEATH”

Uwolnij swoje myśli od wszystkiego co minęło.
Uwolnij swoje myśli od wszystkiego co ma nadejść,
Bo nie istnieje przeszłość, nie istnieje przyszłość.
Istnieje tylko pierdolone tu i teraz.

ENG:

SAY GOODBYE TO THIS FUCKED UP WORLD

Within just a few seconds you
won’t manage to analyse your life.
Within just a few seconds you won’t understand
that you can lose everything
Within just a few seconds you won’t undersatand that it’s probably over.
Confusion and fear won’t let you even scream
To express your resistance for the last time.
Within just a few seconds you will close your eyes
And say goodbye to this fucked up world

MONOLOGUE OF DEATH.

Free your mind from everything that passed
Free your mind from evertything that is going to come
Becacuse there is no past and there is no future.
There’s only fucking right here right now.
Track Name: IN EVERY LOST DAY
IN EVERY LOST DAY.

Gap się w lustro i zobacz jak spierdoliłeś swoje życie.
Czekaj na szczęśliwe zakończenie,
którego brak w każdym straconym dniu.

ENG:

Stare in the mirror and see how you fucked up your life
Wait for the happy ending which you lack in every lost day.